Crèdits
Coordinació i continguts

Josep Maria Rovira


Assessorament

Joaquím Garcia (Arqueòleg Municipal de Mataró)
Joaquím Graupera (Historiador)

Dossiers pedagògics

Joaquím Graupera
Jaume Vellvehí

Fotografies

Albert Martín
Josep Vinyals
Museu de Mataró
Centre Excursionista de Catalunya
Ferran Bayés
Josep Maria Rovira
Antoni Martin
Joaquím Graupera

Fotografia aèria i topografia

Institut Cartogràfic de Catalunya

Assessorament lingüístic

Consorci per a la Normalització Lingüísticacabrera.patrimoni@gmail.com
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació
Caixa Catalunya. Obra Social
Universitat de Barcelona - Departament de Didàctica de les Ciències Socials
DIDPATRI - Didàctica i Patrimoni
Grup d'Història del Casal de Mataró
Ajuntament de Mataró. Institut Municipal d'Acció Cultural
Ajuntament de Cabrera de Mar