Logo cabra

Cabrera de Mar:

El territori

El poble de Cabrera de Mar

El poble (1)

El municipi de Cabrera de Mar es troba situat en una petita vall oberta al mar al centre de la comarca del Maresme. Poble de muntanya i mar, convertint-se en un indret perfecte, amb clima mediterrani de temperatures suaus. Situat a menys de mitja hora de Barcelona i Granollers i a uns cinc minuts de Mataró.

El poble (2)

Té una població de quasi 4.700 habitants, dades de 2020, i una superfície de 9’05 km2. La seva estructura econòmica es fonamenta en el manteniment de l’activitat agrícola, sobretot horta, acompanyada d’una important implantació industrial i comercial que es concentra en diversos punts, d’entre els que destaquen el polígon industrial del Camí del Mig, a frec dels termes de Mataró i Argentona i del polígon de Les Corts, més a prop del poble, sense oblidar la zona comercial i d’oci que es troba al llarg de la N-II.

El poble de Cabrera de Mar El poble de Cabrera de Mar El poble de Cabrera de Mar El poble de Cabrera de Mar El poble de Cabrera de Mar

Arqueologia

El fet diferencial i el gran valor afegit de Cabrera és el seu ric patrimoni arqueològic sobretot d'època antiga, primer amb els ibers i després amb els romans, però també és destacable el seu patrimoni medieval amb el Castell de Burriac i modern amb una bona quantitat de masies. Les darreres troballes a Can Ros (Cal Conde) obren un nou parèntesi al ja prou rellevant patrimoni arqueològic, amb la troballa d'una cabana comunitària i altres estructures datables del neolític mitjà fins al bronze final, tres fons de tombes ibèriques del segle III aC vunculades segurament a la necròpoli de Can Ros.

Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar Urbanització de Cabrera de Mar

Urbanització

La població es distribueix, pel terme municipal, en nombrosos nuclis veïnals i un centre urbà, en el qual es concentren les activitats comercials i múltiples serveis. Dins dels seus límits hi ha urbanitzacions com Sant Joan de Munt, Sant Sebastià, Mas Terrillo, Costamar i Bonamar – aquesta darrera a la platja -.
També hi destaquen barris com el Pla de l’Avellà –construccions modernes de cases en filera, estructura quadricular del traçat dels carrers i amb un important nucli de població - o Agell – barri format per cases de pagès o masies, principalment disseminades pel veïnat.

Jaciment iber de Cabrera de Mar Jaciment iber de Cabrera de Mar Jaciment iber de Cabrera de Mar Jaciment iber de Cabrera de Mar

Un jaciment iber singular

Una de les singularitats de Cabrera és el seu quantiós patrimoni arqueològic sobretot d’època antiga, amb un jaciment destacable; el poblat ibèric de Burriac que ocupa gran part del vessant sud de la muntanya de Burriac, s’origina al segle VI aC. i s’abandona el segle I aC, va ocupar una superfície d’entre 7 i 10 h. en el seu període de màxim esplendor, durant els segles IV i III aC..
L’oppidum de Burriac va ser la capital administrativa i política de la Laietana durant els segles IV i III aC, el poblat es fortifica amb la construcció d’una potent muralla i torres de defensa situades estratègicament. És un dels nuclis urbans ibèrics de major extensió del país.

Ilturo, la ciutat romana Ilturo, la ciutat romana Ilturo, la ciutat romana Ilturo, la ciutat romana

Ilturo, la ciutat romana

També son destacables els jaciments que conformen la ciutat d’Ilturo, és una ciutat o urbanització romanorepublicana que perdura des de mitjans de segle II aC fins a segle I aC (150-90 aC), va ocupar una superfície indeterminada que s’aproximaria possiblement a les 4 ha., la ciutat d’Ilturo aflora en els jaciments de Ca l'Arnau, Can Mateu, Can Benet, Can Rodon, Can Masriera, l’Hostal, la Guardiola, carrer Agustí Vendrell, Ca l’Espanyó, carrer Barcelona, Can Pau Ferrer i Mas Català. Les excavacions han permès documentar estructures importants, com són les termes públiques, que són ara per ara, les més antigues de la Península, un forn d’àmfores molt ben conservat i una singular domus. Aquest nucli es va abandonar de manera segurament voluntària vers els primers decennis del segle I a.C., per a fundar una nova ciutat més gran i més a prop del mar, que es va anomenar Iluro, avui dia Mataró.

Can Modolell Can Modolell

Can Modolell

En els anys posteriors la Vall de Cabrera va continuant essent habitada per vil·les romanes, que funcionaven com les masies actuals, les quals de vegades tenen les seves arrels en aquesta època. La importància d'aquesta vall va quedar encara patent, per la construcció d'una sumptuosa edificació, que en època imperial, va dedicar el seu culte al deu oriental Mitra.
Aquest centre cerimonial va rebre força ofrenes de la població dels voltants, entre els que destaquen dos càrrecs municipals segurament d'Iluro.

El castell de Burriac

El castell de Burriac

Per si no en tenim prou amb el ibers i els romans, Cabrera de Mar també compta amb un jaciment molt apreciat que ha esdevingut el símbol del Maresme i el monument més visitat de la comarca. El Castell de Burriac, del quan en parlarem més endavant de forma exhaustiva, és d’epoca medieval.