Logo cabra

Cabrera de Mar:

Els contemporanis

Introducció

La Revolució Industrial es produeix a Europa i sobretot a Gran Bretanya a mitjans de segle XVIII, amb un augment considerable de la població, fins al moment la població era baixa i estable. Aquest increment notable de la població es produeix gràcies a l'eradicació d’epidèmies, a millores sanitàries i d'higiene i una millor alimentació, acompanyat d'un augment creixent en la producció agrícola, i la millora dels transports i del comerç. Aquests canvis socioeconòmics van modificar substancialment la societat de l'Antic Règim.
La Revolució Industrial va deixar enrere la producció gremial i amb la nova màquina de vapor es va començar a produir a gran escala de forma seriada a les fàbriques . Molts pagesos deixen les labors del camp per a treballar en les fàbriques, com a molts pobles i ciutats. A Cabrera també es produeix una revolució industrial, encara que potser a petita escala i més tard. La fàbrica Ordeig, avui, llastimosament desapareguda, estava situada al centre del poble. Una nova burgesia propietària de les fàbriques i els proletaris, homes, dones i nens assalariats que treballaven en les fàbriques llargues jornades en condicions precàries constitueixen les dues noves classes socials.

Resta dels íbers

Introducció