Logo cabra

Cabrera de Mar:

Els romans

El celler dels romans El celler dels romans

El celler

Amb el nom de la Peirota es coneix un jaciment que es troba a la part alta de la urbanització de la Peirota entre el turó de l’Infern i la riera de Cabrera, situat a una alçada de 130 metres sobre el nivell del mar al final del camí del mateix nom.
La seva situació era privilegiada, tant pel que fa al clima amb temperatures suaus i arrecerat de vents com per la seva visibilitat que permetia unes òptimes condicions per al conreu de la vinya i la producció vitivinícola.
Les excavacions dutes a terme l’any 2000 varen posar al descobert un conjunt de restes d’època romana força enrunades, de les quals destaca una pedra de suport de premsa de biga per al premsat del raïm.

Les premses de vi dels romans

Les premses de vi

La descoberta ens posa de manifest que ens trobaríem probablement davant d’un celler de vi romà o cella vinaria en l’idioma dels romans, amb diferents cisternes per al fermentat, l’espai on se situen les premses o torcularium i els cups o calcatorium per a trepitjar raïm, els camps d’emmagatzematge del vi amb grans recipients o dolis i altres dependències. Aquest conjunt va funcionar des de l’any 50 aC fins a finals del segle I dC.
Del celler de la Peirota en sortien segurament gran quantitat d’àmfores plenes del vi que es produïa a la vall de Cabrera, vi laietà, que segons els autors clàssics Estrabó i Plini el Vell no era de gran qualitat tot i que era molt popular, de fet s’han documentat àmfores de vi laietà a quasi tots els racons de l’Imperi.