Logo cabra

Cabrera de Mar:

Els moderns

Introducció

A l’època moderna, Cabrera era una vila pagesa i la vida s’articulava al voltant de les masies, de les quals avui encara en perviuen una trentena. Entre les més importants figuren Can Lladó, Can Ros, Can Canal, Can Bartomeu, el Mas Català, Can Puig i Cals Frares (també conegut com Ca l’Arnó).
De totes elles n’hem triat una, Can Bartomeu, per fer-ne un estudi detallat, perquè reuneix tot un seguit de circumstàncies especialment favorables: va ser el mas més pròsper de Cabrera, s’hi pot accedir fàcilment ja que és de propietat municipal i, sobretot, perquè encara conserva tots els elements que hom espera trobar en una casa de pagès: l'era, la pallissa, el cup, les premses, el celler, el forn...

Resta dels íbers

Introducció