Logo cabra

Cabrera de Mar:

Els ibers

Cabrera de Mar en 3D Castell de Burriac en blanc i negre Mur de pedra ibers

Situació

Els ibers van construir el seu poblat al vessant de migdia de la muntanya de Burriac, un lloc immillorable on el confort i la protecció estaven garantits. El Torrent del Castell, que travessa el poblat, comunicava aquest amb la vall de Cabrera a través de la porta meridional de la muralla, i donava accés als camps de conreu situats a la plana.
És possible que els ibers donessin al seu oppidum el nom “Ilturo”, ja que aquest és el nom que apareix en caràcters ibèrics a les monedes que s’encunyaren quan els romans s’establiren al territori.

Cabrera de Mar època dels ibers Runes de casa íbera Runes de casa íbera Runes de casa íbera

El poblat

Un petit grup de cabanes va ser l’origen del poblat al segle VI aC, i al segle V aC les cases de pedra i fang ja configuren un incipient nucli de població. Als segles IV-III aC, període crucial en què es fixen els trets que caracteritzen el territori laietà, el poblat s’amplia fins a ocupar una gran extensió d’unes 8 Ha i es fortifica amb muralles i torres. Es crea una extensa trama urbana formant terrasses, per adaptar-se al pendent del terreny, que acull una població que podia arribar als 3.500 habitants. És la seva època d’esplendor, un centre de poder des d’on les elits exerceixen el control polític, econòmic i administratiu del territori laietà. A mitjans del segle II aC es construeix una nova porta meridional i es reforma la muralla oriental: la influència dels nous colons romans hi es present. Al llarg de la primera meitat del segle I aC es produeix el declivi, i el poblat s’abandona a mitjans del segle I aC.

Urbanisme

Només s’han dut a terme excavacions en una petita part del poblat i, per tant, encara en desconeixem el seu urbanisme. En altres poblats es constaten carrers estrets, a vegades enllosats, que s’adapten a la topografia de la muntanya.

Carrers dels ibers Carrers dels ibers Carrers dels ibers Carrers dels ibers

Els carrers

Les cases s’adossen les unes a les altres, amb parets mitgeres. Solen tenir una sola planta rectangular, amb una o dues habitacions de 15-20 ㎡, a vegades amb un altell. Per evitar els fums, el foc s’encenia al carrer i a dins les cases només s’hi portaven les brases.
També hi havia edificis públics, de majors dimensions, com el que s’ha trobat a Burriac adossat a la muralla oriental, que tenia una superfície de 45 ㎡ i podia ser un lloc de reunió.

Cases dels ibers

La casa (1)

Les cases es construïen amb els materials que eren a l’abast: pedra, fang, palla, fusta, canyes...
La construcció de la casa començava amb un sòcol de pedra lligada amb fang d’aproximadament un metre d’alçada, que servia de fonamentació dels murs i els aïllava de les humitats.

Cases dels ibers

La casa (2)

A sobre del sòcol s’hi aixecaven els murs, que podien ser de tàpia (piconant una barreja de sorra, argila i calç dins un encofrat de fusta) o de tovot (apilant petits blocs fets amb fang i palla).
Les portes podien tenir una llinda de fusta, i un llindar de pedra.

Cases dels ibers

La casa (3)

Per sostenir la coberta s’utilitzava un embigat de troncs, fixats amb pedres als murs. Les cobertes podien tenir un lleuger pendent o ser totalment planes, com la que hem representat aquí.

Cases dels ibers

La casa (4)

A sobre les bigues s’hi posava un encanyissat.

Cases dels ibers

La casa (5)

El canyís es cobria amb una barreja de fang i palla, ja que fins a l’arribada dels romans no es va adoptar l’ús de les teules. Una trapa de fusta permetria tant la sortida de fums com l’accés a la coberta, que era un espai més de la casa.