Logo cabra
Coordinació i continguts

Josep Maria Rovira

Assessorament

Joan Francesc Clariana

Rosa Isabel Garí

Joaquím Garcia

Joaquím Graupera

Enric Subiñà

Dossiers pedagògics

Joaquím Graupera

Jaume Vellvehí

Assessorament lingüístic

Consorci per a la Normalització Lingüística

Desenvolupament web

Arnau Jiménez

Fotografies

Josep Vinyals

Museu de Mataró

Centre Excursionista de Catalunya

Ferran Bayés

Josep Maria Rovira

Albert Martín

Antoni Martin

Francesc Navarro

Joaquím Graupera

Fotografia aèria i topografia

Institut Cartogràfic de Catalunya